:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติย่อของโรงเรียน

        โรงเรียนสุเหร่าลำแขก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2476 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลลำผักชี 3 (สุเหร่าลำแขก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลลำผักชีโดยอาศัยสถานที่    และที่ดินของมัสยิดดารุ่นนาซีฮะห์   (สุเหร่า  ลำแขก)   ต่อมาเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2503   นายทุ่ง เสาธงใหญ่ กรรมการของโรงเรียน     ได้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ เพื่อสร้างโรงเรียน จำนวน 2 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 10530 ซึ่งตรงกันข้ามกับทีเดิม ติดกับถนนสุวินทวงค์

 

       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.